Informacje o kanale

Współczesny świat kładzie nacisk na ideę indywidualizmu. Doświadczamy tego w różnych dziedzinach życia, od mediów społecznościowych, przez budowę osiedli zamkniętych. To sprawia tworzenie się grup indywiduów, gdzie duża waga przykładana jest do własnego interesu. Obecnie mówi się o ,,wspólnocie zagrożonej”, której odbudowa jest tak ważna dla zrównoważonego rozwoju, szczególnie w dobie kryzysu. Znaczenie wspólnoty dla nas i dla miasta jest tematem tegorocznego Forum Rozwoju Miast. Poruszymy zagadnienia:

Zaradnych społeczności- włączanie mieszkańców w zarządzanie miastem, zwiększanie odporności miasta wobec wyzwań przez sieci oddolne,

Miast różnych skal- przestrzenie styku, wspólnoty osiedlowe, dzielnicowe, miejskie i aglomeracyjne,

Zagrożeń „romantycznego” wyobrażenia wspólnoty - prawa mniejszości i osób przybywających z zewnątrz we wspólnocie,

Hybrydycznych przestrzeni wspólnoty - miasto zróżnicowanych relacji przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, koniec z miastem-tortem, czyli warstwami planowanymi osobno,

Wspólnot międzygatunkowych- włączanie zwierząt i roślin do miejskich zbiorowości, przyznawanie im praw, projektowanie miasta dla międzygatunkowej wspólnoty.

Rozmowy będą toczyć się wokół wspólnoty, która wykracza poza granice państw, a nawet granice pokoleniowe; wspólnoty budującej, pozwalającej nam przetrwać liczne wyzwania z którymi musimy się mierzyć.