TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV |

Informacje o kanale

4-5.11.2020 konferencja online

“W sprawiedliwym mieście ulice są bezpieczne dla każdego, a zwłaszcza dla dzieci. Jak mówi Penalosa, wasze ulice nie są dla wszystkich, dopóki nie możecie sobie wyobrazić poruszającego się nimi spokojnie i samodzielnie ośmio- i osiemdziesięciolatka. Cel ten może wydawać się bardzo ambitny, dopóki człowiek nie zobaczy na własne oczy, jak ludzie bardzo starzy i bardzo młodzi chodzą i jeżdżą na rowerach ulicami Kopenhagi czy Vauban, a teraz także El Paraiso.”* Dla Miasta Poznania wizja szczęśliwego miasta Charlesa Montgomery staje się inspiracją do nowych sposobów kreowania przyjaznej i wspólnej, otwartej i bezpiecznej przestrzeni. Smart space to przestrzeń dostępna dla wszystkich, atrakcyjna i bezpieczna z inteligentnymi rozwiązaniami, sprzyjająca budowaniu relacji społecznych.

Podczas 4 edycji Forum chcemy po pierwsze odpowiedzieć na pytanie, czy wizja przyjaznego miasta z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu jest osiągalna. Jak uzyskać maksimum bezpieczeństwa uczestników ruchu w mieście? Czy mogą w tym pomóc edukacja wraz ze wsparciem nowoczesnych technologii? Jaka jest rola mieszkańców w budowaniu bezpieczeństwa we własnym mieście? Wzorem do naśladowania może być dla nas norweski ideał “Wizji zero”, czyli skutecznej strategii redukowania liczby wypadków w ruchu drogowym. W 2019 roku na norweskich jezdniach nie zginęło ani jedno dziecko. To wynik długofalowej, przemyślanej i interdyscyplinarnej pracy Norwegów. Bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu ulicznego, to temat wiedeńskiego projektu „Ulice szkolne”, dzięki któremu uczniowie mogą bezpiecznie korzystać z przestrzeni publicznej w otoczeniu szkoły, integrując się poprzez wspólne chodzenie lub dojeżdżanie do szkoły rowerem lub hulajnogą i ucząc się jednocześnie zdrowych i ekologicznych form przemieszczania się.

Tradycyjna szkoła to w głównej mierze miejsce zdobywania wiedzy podręcznikowej. W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie niezbędne są jednak nowe umiejętności kształtujące kreatywność i empatię oraz pozwalające w pełni korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Już w raporcie „Global Risk Report 2017 ” zakładano, że połowa istniejących stanowisk pracy przejdzie radykalną zmianę wymuszoną postępem technologicznym. Co będzie dalej? Jak będzie wyglądała praca za 10 czy 20 lat i czy zawody, które dziś wydają nam się niezbędne, będą wtedy jeszcze w ogóle wykonywane?

Mniej lub bardziej futurystyczne wizje tego, jak być może będzie wyglądała praca i jak będą wyglądały miasta w przyszłości, możemy obejrzeć w filmach science-fiction. Niektóre z nich wydają się niemalże abstrakcyjne, jednak duża część opiera się na już widocznych trendach, które w przyszłości rzeczywiście mogą zrealizować się w podobny sposób. Drugim tematem 4 Forum Rozwoju Miast są zatem kompetencje przyszłości, czyli umiejętności potrzebne zarówno w pracy, jak i w tworzeniu miast odpornych, zdrowych, otwartych i harmonijnych, integrujących mieszkańców i zapraszających ich do aktywności. Kto może tworzyć przyjazne i bezpieczne miasto dla ludzi? Zastanowimy się, czy angażując kreatywność i empatię mieszkańców oraz ich uważność na innych, a także nasze technologiczne zasoby możemy wykreować miasto szczęśliwe? Ken Robinson, który na kreatywności zna się jak mało kto stawia tezę: “Być może nie będziemy potrafili dokładnie przewidzieć przyszłości, ale jesteśmy w stanie ją kształtować”**.

 *Ch. Montgomery “Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta”.

 Keynote

 **”Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności” Ken Robinson

 Program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2020/program/

Zapraszamy do rejestracji!

Zespół Forum Rozwoju Miast

PARTNERZY:

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bok@ppv-stream.pl

© 2020 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl